Bedrijfsverkoop van A tot Z
Roy Calis
01/28/2024
3 min

De succesvolle verkoop van een MKB-Bedrijf: Een gids voor de juiste stappen

01/28/2024
3 min

In het dynamische landschap van het MKB is het verkopen van een bedrijf een strategische beslissing die zorgvuldige planning en uitvoering vereist. In dit artikel nemen we jou mee door de 10 essentiële stappen van een bedrijfsverkoop in het MKB, die vaak bestaat uit de volgende fasen: analyse, bedrijfswaardering, opstellen van een memorandum, zoeken naar kopers, Non Binding Offer (NBO), Letter of Intent (LOI), Due Diligence, financieringsaanvraag, transactiedocumentatie en de uiteindelijke afsluiting (closing). Een verkooptraject duurt gemiddeld tussen de 6 – 12 maanden met uitschieters naar beneden en naar boven.

1. Analyse: De eerste fase van een bedrijfsverkoop begint met een grondige analyse van het bedrijf. Dit omvat het identificeren van sterke en zwakke punten, het vaststellen van financiële prestaties en het beoordelen van de algemene gezondheid van het bedrijf. Het is essentieel om een duidelijk beeld te krijgen van wat het bedrijf te bieden heeft en welke aspecten verbeterd kunnen worden. Wellicht dienen er nog fiscale termijnen te passeren, die de uiteindelijke opbrengst kunnen verhogen.

2. Bedrijfswaardering: Een accurate bedrijfswaardering is cruciaal voor een succesvolle verkoop. Verschillende methoden, zoals de discounted cashflow-methode, APV-methode of de market-multiple methode, worden toegepast om de juiste waarde van het bedrijf vast te stellen. Een realistische waardering is van groot belang bij het aantrekken van potentiële kopers. Let wel, dat er in het MKB altijd verschil zit tussen de waarde en uiteindelijke prijs van de onderneming.

3. Opstellen van een Memorandum: Een informatiememorandum (IM) is een document dat potentiële kopers voorziet van cruciale informatie over het bedrijf. Dit omvat financiële gegevens, bedrijfsstructuur, klantenbestand en groeipotentieel. Een goed samengesteld memorandum dient als een krachtig marketinginstrument om interesse te wekken bij potentiële kopers. 

4. Zoeken naar kopers: Het vinden van geschikte kopers is een strategische en belangrijke stap. Dit kan gedaan worden via diverse kanalen, zoals het benaderen van andere bedrijfsmakelaars of netwerken binnen de branche. Daarnaast kan het direct benaderen van strategische potentiële kopers ook rechtstreeks. Andere potentiële kopende partijen zijn private equity partijen, of management buy in kandidaten. Een doordachte benadering vergroot de kans op het vinden van de juiste partij voor jouw bedrijf. In het voortraject proberen wij duidelijk te krijgen welke partij(en) het best passen bij jouw wensen.

5. Non Binding Offer (NBO): Zodra potentiële kopers zijn geïdentificeerd, wordt een NBO, ook wel niet bindend voorstel, gevraagd. Dit is een voorlopig aanbod op hoofdlijnen waarin de koper aangeeft geïnteresseerd te zijn in de aankoop, zonder juridische verplichtingen. Het NBO vormt de basis voor verdere onderhandelingen. Idealiter ontvang je meerdere NBO’s om daaruit de best passende koper te vinden. Summit Corporate Finance kan jou hier uitstekend in bijstaan.

6. Letter of Intent (LOI): De Letter of Intent (LOI) is een juridisch document waarin de belangrijkste voorwaarden op hoofdlijnen van de transactie worden vastgelegd. De LOI geeft een raamwerk voor de definitieve overeenkomst en fungeert het als basis voor het uitvoeren van het due diligence onderzoek.

7. Due Diligence: Een due diligence is een grondig onderzoek naar jouw bedrijf door de koper. Het omvat financiële, juridische, ICT-gerelateerde en operationele aspecten om eventuele risico's of verborgen problemen te identificeren. Voor jou als verkoper is het belangrijk om alle benodigde informatie transparant te verstrekken. Het vooraf inrichten van een Due diligence room is altijd aan te raden. Onze ervaring leer dat een koper nagenoeg altijd wat vindt, hetgeen vaak leidt tot nieuwe onderhandelingen. 

8. Financieringsaanvraag: Indien de koper financiering nodig heeft, zal deze fase worden ingezet. De koper zal de nodige stappen ondernemen om de financiering veilig te stellen, wat kan variëren van eigen vermogen tot leningen van financiële instellingen. 

9. Transactiedocumentatie: Na succesvol due diligence onderzoek en gehonoreerde financieringsaanvraag wordt de transactiedocumentatie opgesteld. Dit omvat alle juridische documenten die nodig zijn om de verkoop af te ronden, waaronder koopovereenkomsten, garanties en verklaringen. 

10. Closing: De laatste fase is de closing van de transactie, waarbij de overdracht van eigendom officieel plaatsvindt. Financiële transacties worden afgerond bij de notaris, en de verkoper en koper ondertekenen de definitieve documenten die de verkoop voltooien. Vervolgens kan er worden geproost met de aanwezige champagne!!

Door deze stappen zorgvuldig te doorlopen, vergroot een MKB-ondernemer de kans op een succesvolle bedrijfsverkoop, waarbij alle betrokken partijen tevreden zijn met de uitkomst.

Mocht je vragen hebben inzake het verkoopproces, neem dan contact met ons op via 020 700 99 75. We helpen je graag aan een stuk rust voor jouw toekomst.