SAFE vs converteerbare lening
Roy Calis
04/19/2024
3 min

SAFE vs Convertible Note… welke is het beste voor jou?

04/19/2024
3 min

Ga je voor SAFE of kies je voor een converteerbare lening?

Als startende ondernemer in de dynamische start-up wereld weet je dat snelheid en flexibiliteit in financiering cruciaal zijn. Ontdek de kracht van diverse financieringsinstrumenten speciaal ontworpen voor groeiende bedrijven. Bij de waardering van een jonge onderneming stuit je vaak op uitdagingen. Dat is waarom founders, vaak kiezen voor alternatieve financieringsvormen in plaats van direct aandelen uit te geven.

Maak kennis met twee veelgebruikte financieringsvormen: de SAFE (Simple Agreement for Future Equity) en de Convertible Note. Deze instrumenten zijn niet alleen populair, maar bieden ook de flexibiliteit en voorwaarden die ideaal zijn voor de financiering van start-ups in deze essentiële fase.

Stap nu in en lees hieronder de voor- en nadelen van het toepassen van deze financiële hefbomen voor de groei van jouw onderneming.

Allereerst, wat is een SAFE?

Een SAFE is een overeenkomst voor investeerders om in de toekomst bij een financieringsronde aandelen te kunnen kopen. Dit instrument wordt meestal gebruikt om geld op te halen van investeerders voor start-ups.

Door middel van een SAFE wordt er geld gestort in de onderneming, echter wordt er geen datum afgesproken wanneer dit geld teruggestort wordt naar de investeerder.

Er wordt in het SAFE-contract afgesproken dat de investeerder onder bepaalde voorwaarden wordt geconverteerd in aandelen in de onderneming.

Een SAFE biedt tot het conversiemoment geen recht op winstuitkeringen, rentebetalingen of eigendomsrechten voor de investeerder. We zien in Nederland dat de SAFE in toenemende mate aan populariteit wint. De SAFE kan worden gezien als een recht om bij een volgende financieringsronde aandelen in de onderneming te verkrijgen.

Een SAFE is derhalve aantrekkelijk voor de onderneming en wat ongunstiger voor de investeerder.

Wat is dan een convertible note?

Een convertible note is in tegenstelling tot SAFE eerder een schuldinstrument. Dit instrument wordt ook door start-ups gebruikt om geld op te halen bij investeerders.

De convertible note, of converteerbare lening, is een lening die op een later moment omgezet kan worden in aandelen in het bedrijf. Vaak gebeurt dit tijdens de volgende financieringsronde. In een later blog over de converteerbare lening zullen we dieper ingaan op de werking van dit product.

Wat zijn voordelen van een SAFE?

Er kleven een aantal voordelen aan een SAFE, die zetten we hieronder voor je op een rijtje:

  • Snel en eenvoudig: er is minder documentatie is nodig voor afronding en het kan in een kortere tijd worden afgerond.
  • Goedkoper: doordat er minder juridisch werk verricht hoeft te worden, is een SAFE een stuk goedkoper dan een investering in aandelen.
  • Minder verplichtingen: er zijn minder verplichtingen naar investeerders in vergelijking met andere instrumenten, zoals convertible notes.
  • Geen verlies eigendom: er is geen recht op winstuitkering of eigendom, daarmee verlies je geen zeggenschap.
  • Flexibel: doordat SAFE's geen vervaldatum of rente hebben zijn ze flexibeler dan andere financiële instrumenten. SAFE's kunnen op ieder moment afgelost worden.

Wat zijn nadelen van een SAFE?

Los van de voordelen van een SAFE heeft het instrument ook een aantal nadelen:

  • Meer standaardisatie: Convertible notes hebben over het algemeen meer gestandaardiseerde voorwaarden dan SAFE's, mede omdat ze al langer worden gebruikt. Hoewel er nog steeds ruimte is voor onderhandelingen over bepaalde voorwaarden, zijn de basisvoorwaarden vaak duidelijker vastgelegd. Dit vermindert de onzekerheid voor investeerders en maakt het wat gemakkelijker om de impact van de convertibles op hun investering te begrijpen.
  • Onbekendheid: hoewel het aantrekken van investeerders belangrijk is, kunnen SAFE's minder aantrekkelijk zijn voor sommige investeerders, daar ze nog niet bij alle investeerders in Nederland bekend zijn. We zien in onze praktijk nog regelmatig dat investeerders in vroege fase alleen maar aandelen, of een converteerbare obligatie, eisen omdat ze de SAFE en haar werking nog niet goed kennen.
  • Minder aantrekkelijk voor aandelenbezitters: Omdat SAFE's niet (direct) leiden tot het verkrijgen van aandelen, is het meestal minder aantrekkelijk voor aandelenbezitters die geïnteresseerd zijn in de zeggenschap in het bedrijf.

Hoe verhoudt dit zich tot convertible notes?

Zoals hiervoor te lezen is zijn er een aantal voor- en nadelen van SAFE's, maar hoe verhoudt dit zich tot convertible notes kun je hieronder lezen.

SAFE's zijn sneller en goedkoper dan convertible notes, daarbij zijn er geen renteverplichtingen met een SAFE. In die zin is het voordeliger om SAFE's als instrument te gebruiken als ondernemer met groeiambitie.

Aan de andere kant zorgen convertible notes voor een grotere pool van investeerders, onder meer omdat dit product bekender is bij financiers. Daarbij geeft een convertible note meer zekerheid over vervaldatum en rentebetalingen.

Het verschilt natuurlijk wel per bedrijf, sector en bedrijfsfase welk instrument beter passend is. De strategische keuze voor het juiste financieringsinstrument is daarom bepalend in het succesvol ophalen van de benodigde financiering, zowel in deze ronde, maar ook in toekomstige financieringsrondes.

Zowel de SAFE als de convertible note heeft diverse onderdelen in de documentatie waar goed over nagedacht moet worden, want het product moet voor zowel de investeerder, als de onderneming interessant genoeg zijn.

We zien vaak dat een ondernemer beter een andere keuze had kunnen maken omdat hij/zij niet goed is voorbereid, waardoor het niet lukt om de benodigde financiering aan te trekken. Laat je daarom altijd tijdig en goed adviseren.

Samenvattend

Om samen te vatten zijn SAFE's goedkoper en sneller, maar kunnen convertible notes meer serieuze investeerders aantrekken doordat er voor de investeerder meer zekerheid is.

Wil jij je ook serieus voorbereiden op jouw toekomstige fundingronde? Neem dan eens contact met ons op via 020 700 99 75.