Bedrijfswaardering
Roy Calis
01/28/2024
2 min

Waarom een bedrijfswaardering cruciaal is, Zelfs ver voor de verkoop zijn er genoeg redenen waarom je dit zou moeten doen.

01/28/2024
2 min

Het proces van het verkopen van een bedrijf vereist zorgvuldige planning en voorbereiding. Vaak wachten ondernemers echter tot het moment van verkoop om een bedrijfswaardering uit te voeren. Het bepalen van de waarde van je bedrijf is echter niet alleen relevant bij verkoop; het kan ook strategisch waardevol zijn in verschillende stadia van de bedrijfscyclus. Hier zijn zes redenen waarom het slim is om een bedrijfswaardering ruim voor de verkoop te laten uitvoeren door een specialist. 

1. Strategische planning en besluitvorming voor bedrijfsgroei

Een tijdige bedrijfswaardering biedt waardevolle inzichten voor strategische planning. Door de value drivers van jouw bedrijf te begrijpen, kun je weloverwogen beslissingen nemen over investeringen, expansie, of zelfs het herstructureren van bedrijfsonderdelen. D.m.v. een bedrijfswaardering kun je een gerichte onderbouwde strategie voor toekomstige groei en waardeontwikkeling uiteenzetten. 

2. Successieplanning met Inzicht in bedrijfswaarde

Tijdig de waarde van je bedrijf kennen is essentieel voor effectieve successie/pensioenplanning. Het geeft inzicht in de waarde die wordt overgedragen aan erfgenamen of partners, en helpt bij het ontwikkelen van een gestructureerd plan voor de overdracht van eigendom.

3. Aantrekken van investeerders met actuele bedrijfswaardering

Een geactualiseerde bedrijfswaardering (door een gerenommeerde waarderingsdeskundige) is een krachtig hulpmiddel bij het aantrekken van externe financiering of investeerders. Potentiële investeerders willen een duidelijk beeld hebben van de waarde van hun investering. Proactief waarderen kan het vertrouwen opbouwen, het investeringsproces versnellen en de onderhandelingspositie verbeteren.

4. Identificeren van waardeverhogende kansen voor bedrijfsoptimalisatie

Een bedrijfswaardeerder kan jou wijzen op specifieke gebieden in je onderneming waar verbeteringen mogelijk zijn. Of het nu gaat om operationele efficiëntie of het optimaliseren van activa. Het aanpakken van deze gebieden kan de algehele waarde van jouw bedrijf vergroten, hetgeen gunstig is voor toekomstige verkoopproces. 

5. Proactief risicobeheer voor bedrijfsstabiliteit

Een bedrijfswaardering identificeert niet alleen waardeverhogende kansen, zoals hiervoor besproken, maar ook potentiële risico's. Door risico's vroegtijdig te herkennen, kun je maatregelen nemen om ze te beheren en te verminderen. Dit draagt bij aan de stabiliteit en veerkracht van je bedrijf, ongeacht de marktomstandigheden. Denk hierbij aan debiteuren- en crediteurenconcentratie en de afhankelijkheid van jou als ondernemer, of enkele managers.

6. Onderhandelingspositie bij toekomstige verkoop transacties verbeteren

Met een recente bedrijfswaardering heb je een sterke onderhandelingspositie bij toekomstige verkooptransacties. Gedocumenteerd bewijs van de waarde van je bedrijf stelt je in staat om met vertrouwen te onderhandelen en een eerlijke prijs te verkrijgen.

Conclusie: investeer in een tijdige bedrijfswaardering voor duurzaam succes

In plaats van te wachten tot het verkoopmoment zich aandient, is het verstandig om een (periodieke) bedrijfswaardering als een integraal onderdeel van je bedrijfsstrategie te beschouwen. Het investeren in een waardering voordat het verkoopproces aanvangt is niet alleen een bewijs van zakelijk inzicht, maar het legt ook een solide basis voor duurzaam succes en groei. Neem de controle over de toekomst van je bedrijf met waardevolle inzichten die een tijdige bedrijfswaardering biedt.

Mocht je ook een bedrijfswaardering willen uitvoeren, dan staan wij uiteraard tot je beschikking. Mocht je vragen hebben inzake het jouw waardering, neem dan contact met ons op via 020 700 99 75. We helpen je graag aan inzicht in jouw bedrijfswaarde en rust voor jouw toekomst.