Letter of intent

Letter of Intent

Wat is een LOI (letter of intent)

Een intentieverklaring is een document dat wordt gebruikt in zakelijke transacties om de intentie van de betrokken partijen om een overeenkomst aan te gaan, vast te leggen. Het is een voorlopige overeenkomst die de basis vormt voor verdere onderhandelingen en het proces van due diligence in een fusie, overname, joint venture of andere zakelijke transactie.

Enkele belangrijke aspecten van een intentieverklaring zijn:

Doel

Het belangrijkste doel van een intentieverklaring is om de intentie van de betrokken partijen om een zakelijke transactie aan te gaan, vast te leggen. Het dient als een formele aankondiging van hun voornemen om verder te onderhandelen en het proces van de transactie voort te zetten.

Inhoud

Een intentieverklaring bevat typisch belangrijke elementen zoals de voorgestelde structuur van de transactie, de voorwaarden en condities van de overeenkomst, eventuele exclusiviteitstermijnen, vertrouwelijkheidsclausules, en andere relevante details die van belang zijn voor de transactie.

Niet-bindend karakter

In de meeste gevallen is een intentieverklaring niet bindend, wat betekent dat de partijen niet juridisch verplicht zijn om de transactie voort te zetten. Het dient eerder als een raamwerk voor verdere onderhandelingen en is bedoeld om de basisprincipes van de transactie vast te leggen voordat een bindende overeenkomst wordt opgesteld.

Basis voor due diligence

Een intentieverklaring geeft vaak de toestemming aan de partijen om het due diligence-proces te starten. Dit houdt in dat beide partijen de financiële, operationele, juridische en andere relevante aspecten van elkaars bedrijf grondig onderzoeken om eventuele risico's en kansen te identificeren voordat ze een bindende overeenkomst sluiten.

Onderhandelingen

Na het ondertekenen van een intentieverklaring gaan de onderhandelingen tussen de partijen gewoonlijk door om de details van de transactie verder te verfijnen en een definitieve overeenkomst op te stellen. De intentieverklaring fungeert als een leidraad voor deze onderhandelingen en kan helpen bij het beperken van mogelijke geschillen.

Kortom, een intentieverklaring is een belangrijk document dat wordt gebruikt in zakelijke transacties om de intentie van de betrokken partijen vast te leggen en als basis te dienen voor verdere onderhandelingen en het due diligence-proces. Hoewel het over het algemeen niet bindend is, speelt het een cruciale rol in het beginstadium van een transactie en moet je er zeker niet te lichten over denken. 

Let op, soms wordt er gesproken over een intentie maar wordt er een voorlopige koopovereenkomst op papier gezet. Als er geen bijzondere dingen uit het boekenonderzoek komen, kan voorlopig zomaar definitief worden dus let op en laat je goed bijstaan.