EBITDA wat is dat?

EBITDA... wat is dat?

EBITDA... wat betekent dat nou eigenlijk?

EBITDA is winst voor rente, belasting, afschrijvingen op materiële vaste activa en amortisatie op immateriële activa (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)

EBITDA is een financiële maatstaf die vaak wordt gebruikt om de operationele prestaties van een bedrijf te evalueren, los van bepaalde financiële factoren die niet rechtstreeks verband houden met de kernactiviteiten van het bedrijf. EBITDA wordt berekend door de bedrijfswinst (omzet minus operationele kosten) te nemen en daarbij de rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie op te tellen. Het wordt vaak gebruikt als een maatstaf voor de operationele winstgevendheid en cashflow van een bedrijf, omdat het de impact van financieringsbeslissingen, belastingen en afschrijvingen elimineert, waardoor het een meer zuivere weergave geeft van de kernactiviteiten van het bedrijf.

De formule om EBITDA te berekenen is onderstaand weergegeven.

EBITDA= bedrijfswinst + rentekosten + belastingen + afschrijvingen + amortisatie

  • Bedrijfswinst: omzet minus de operationele kosten van het bedrijf, exclusief rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
  • Rentekosten: rente die het bedrijf betaalt over schulden.
  • Belastingen: de vennootschapsbelasting die het bedrijf verschuldigd is.
  • Afschrijvingen: de afschrijvingskosten die worden afgetrokken van de waarde van activa (zoals machines en apparatuur) over hun levensduur.
  • Amortisatie: de afschrijvingskosten die worden afgetrokken van de waarde van immateriële activa (zoals goodwill, octrooien en merken) over hun gebruiksduur.

EBITDA wordt vaak gebruikt door investeerders, analisten en bedrijven zelf om de operationele prestaties van een bedrijf te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector, omdat het een zuivere weergave geeft van de operationele winstgevendheid en cashflow, zonder rekening te houden met financiële en fiscale factoren die van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen.

In de overnamewereld wordt EBITDA vaak gebruikt om snel gevoel te krijgen bij de prijs die een bedrijf kan opbrengen in de markt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van EBITDA maal de market multiplier.